องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2566 ]19
2 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]103
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]103
4 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]95
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]101
6 รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ 19 มี.ค. 2564 ]103
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ๖ เดือน [ 15 มิ.ย. 2563 ]104