องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ