องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะ อบต.หนองบัวแก้ว [ 21 มี.ค. 2567 ]16
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 20 มี.ค. 2567 ]10
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]5
4 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]14
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]23
6 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 1 ก.พ. 2567 ]12
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
8 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 66 [ 25 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]4
10 บัญชีแสดงรำยกำรค ำนวณภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภ.ด.๗ ปี ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]34
11 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 2 ต.ค. 2566 ]4
12 ข้อมูลลถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา [ 2 ต.ค. 2566 ]7
13 คู่มือรายละเอียดวิธีการใช้ระบบการให้บริการ E-Service [ 4 ก.ย. 2566 ]14
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]7
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]42
16 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]4
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]6
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]123
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบปรมาณ 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]61
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 15 ก.พ. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6