องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 29 ธ.ค. 2566 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 4 ก.ย. 2566 ]9
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2563 ]134
4 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองการศึกษา [ 13 พ.ค. 2563 ]133
5 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองส่งเสริมสวัสดิการ [ 12 พ.ค. 2563 ]140
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 8 พ.ค. 2563 ]123