องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( [ 11 พ.ค. 2565 ]5
2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 26 เม.ย. 2565 ]4
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2565 ]11
4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 28 ก.พ. 2565 ]10
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๔ – บ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่ ๑๒ รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๒๒-๐๕ [ 8 พ.ย. 2564 ]10
6 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 3 ก.ย. 2564 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ยกเลิก โครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 10 ส.ค. 2564 ]10
8 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน [ 11 พ.ค. 2564 ]11
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖ [ 18 มี.ค. 2564 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ [ 27 ม.ค. 2564 ]9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศูนย์ป้องกันฯ [ 27 ม.ค. 2564 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโรงจอดรถ [ 27 ม.ค. 2564 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [ 27 ม.ค. 2564 ]9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ [ 27 ม.ค. 2564 ]10
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุข [ 22 ม.ค. 2564 ]9
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็น หนังสือ ประจ าไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) [ 18 ม.ค. 2564 ]8
17 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว และ ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว ปีการศึกษา 1/๒๕๖3 [ 13 พ.ค. 2563 ]8
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี OVERLAY) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๒๒-๐๒ สายบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]9
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๒๒-๑๔ สายบ้านป่าชาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]9
20 ประกาศราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๑๒๒-๑๔ สายบ้านป่าชาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวแก้ว [ 17 เม.ย. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign