องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]98
2 รายรับจริงตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]99
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 เม.ย. 2563 ]102
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]103
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]102