องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 เม.ย. 2566 ]25
2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๖๕ (ต.ค.๖๔-มี.ค.๖๕) [ 1 มี.ค. 2565 ]104
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]96
4 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]95
5 รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน [ 10 มิ.ย. 2563 ]99