องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ [ 14 พ.ย. 2565 ]9
2 ประกาศ อบต.หนองบัวแก้ว เรืองเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรางอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]15
3 ประกาศ อบต.หนองบัวแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]15
4 ประกาศ อบต.หนองบัวแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]15
5 ประกาศ อบต.หนองบัวแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]15
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2564 ]56
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ [ 5 ต.ค. 2564 ]54
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 ต.ค. 2563 ]54
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]56
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]56
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]60
12 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]60
13 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ต.ค. 2560 ]55
14 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ต.ค. 2559 ]56
15 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]59
16 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 2558 [ 9 มิ.ย. 2558 ]55
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]58
18 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ 2558 [ 5 พ.ย. 2557 ]57
19 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]60
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign