องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลควบคุมภายใน ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2564 ]110
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 9 มิ.ย. 2563 ]113
3 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 เม.ย. 2563 ]106
4 ควบคุมภายใน [ 24 มิ.ย. 2562 ]105
5 แบบ ปค.1 [ 25 ธ.ค. 2561 ]110
6 แบบ ปค.4.1 สป. [ 25 ธ.ค. 2561 ]108
7 แบบ ปค.4.2 กองคลัง [ 25 ธ.ค. 2561 ]110
8 แบบ ปค.4.3 กองช่าง [ 25 ธ.ค. 2561 ]110
9 แบบ ปค.4.4 กองเกษตร [ 25 ธ.ค. 2561 ]120
10 แบบ ปค.4.5 กองสาธารณสุขฯ [ 25 ธ.ค. 2561 ]115
11 แบบ ปค.4.6 กองการศึกษา [ 25 ธ.ค. 2561 ]117
12 แบบ ปค.4.7 กองสวัสดิการสังคม [ 25 ธ.ค. 2561 ]114
13 แบบ ปค.5 ทุกส่วน [ 25 ธ.ค. 2561 ]111
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส [ 18 ก.ย. 2560 ]112