องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ครั้งแรก วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]9
2 ขยายเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2563 ]10
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 27 ธ.ค. 2562 ]10
4 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ธ.ค. 2562 ]10
5 รายการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ [ 27 ต.ค. 2562 ]8
6 รายงานการประชุมสภาฯสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]8
7 เรียกประชุมสภาองค์การฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 ส.ค. 2562 ]8
8 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ [ 4 ส.ค. 2562 ]8
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]9
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]10
11 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ก.พ. 2562 ]12
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign