องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผู้สอบบัญชี ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2567 ]11
2 รายงานตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2567 ]12
3 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายรายรัล ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]15
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]41
5 รายงานผลการตรวจสอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2566 ]38
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]63
7 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]64
8 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม มาตรา ๗๒ [ 14 ก.พ. 2565 ]133
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]120
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 เม.ย. 2563 ]120