องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายรายรัล ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]0
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 25 เม.ย. 2566 ]22
3 รายงานผลการตรวจสอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2566 ]21
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]48
5 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 ต.ค. 2565 ]47
6 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม มาตรา ๗๒ [ 14 ก.พ. 2565 ]108
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน [ 4 มิ.ย. 2563 ]105
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ [ 28 เม.ย. 2563 ]101