องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

บริการออนไลน์ (E-Service)


- คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค

- คำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

- คำร้องขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)


- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง