องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

     
   นายวุฒิชัย  ยศไกร 
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
   


 
  นางสาวณัฐปภัสร์  รัชชะ
 
    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
     
   นางสาวสุพัตรา  ชาธงชัย   
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน