องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กระเป๋าที่ทอจากกกธรรมชาติ กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่5 บ้านหนองบัวแก้ว
ขนมนางเล็บ บ้านหนองบัวคู หมู่ที่ 8 กลุ่มสตรีแม่บ้าน
ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ บ้านเก่าน้อย หมู่2 ที่มีชื่อเสียงส่งออกระดับ5 ดาวของประเทศไทย
ดอกไม้ประดิษฐ์  บ้านโนนเพ็กพัฒนา หมู่14 กลุ่มสตรีแม่บ้าน
น้ำยาล้างจาน  จากบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ 5 กลุ่มออมทรัพย์
ป้ายชนะเลิศรับรองข้าวหอมมะลิ
ป้ายรับรองมาตรฐานข้าวปลอดสารพิษ
ผ้าไหม จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่1
ผ้าไหม จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่2
เสื่อทอ จากบ้านหนองบัวแก้ว กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่5