องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

 
 
  นายธินกร  กงทอง
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
 
นายทิวากร  แพงสาย
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 นายช่างโยธา (ปง./ชง.)-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่ายนายช่างโยธา
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ