องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
  นายธินกร  กงทอง
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

   ว่าง

นายทิวากร  แพงสาย

นายช่างไฟฟ้า
 ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวจรัญญา  บริบูรณ์
 ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ