องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมบูรณ์  ราโช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0981523157
นายสมาน  มาฤทธ์ฺ นายอภินันท์  ศักดิ์คำดวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0828511958 เบอร์ติดต่อ 0833647518

นางคำกอง  มาบิดา
       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
เบอร์ติดต่อ 0856961575