องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.nongbuakaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยื่นชำระภาษีประจำปีของผู้มีรายได้
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง


 
ในหลวงของแผ่นดิน
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จัดกิจกรรมทำความสะอาด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จัดกิจกรรม Big cleaning day ขึันเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย บริเวณรอบๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยมีพนักงาน ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำ...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว จัดกิจกรรมทำความส...
  โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภ...
  โครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองบัวแก...
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
  โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓
  โครงการจัดตั้งจุดตรวจ /จุดบริการประชาชน (ช่วงเทศกา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วต้อนรับคณะกรรมการต...
  โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี 2560
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วเข้าร่วมงาน ๑๒๔ ปี...
  อบต.หนองบัวแก้ว ออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุง