วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องสุขา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กอบต.หนองบัวแก้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเคลือบฟลูออไรด์วานิชในเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง